1. Príčina ochorenia

Cukrovka typu 1 je autoimunitné ochorenie, pri ktorom imunitný systém útočí na a zničí beta bunky v pankrease, ktoré produkujú inzulín. Tento proces vedie k absolútnemu nedostatku inzulínu, čo si vyžaduje doživotnú terapiu inzulínom.

Na druhej strane, cukrovka typu 2 je spôsobená kombináciou genetických a životných faktorov, ktoré vedú k inzulínovej rezistencii a postupne k nedostatočnej produkcií inzulínu. Tento typ cukrovky je často spojený s obezitou a nezdravým životným štýlom.

2. Vek vzniku

Cukrovka typu 1 sa najčastejšie diagnostikuje u detí, adolescentov a mladých dospelých, hoci môže vzniknúť v akomkoľvek veku. Z tohto dôvodu sa niekedy označuje ako juvenilný diabetes.

Cukrovka typu 2 je oveľa bežnejšia u dospelých, avšak v posledných rokoch sa čoraz častejšie diagnostikuje aj u detí, čo je dôsledkom rastúcej prevalencie obezity medzi mladými ľuďmi.

3. Symptómy a rýchlosť nástupu

Symptómy cukrovky typu 1 sa zvyčajne objavujú rýchlo, často za niekoľko týždňov, a môžu byť intenzívne. Zahrnujú nadmernú žízeň, časté močenie, nevysvetliteľnú stratu hmotnosti a extrémnu únavu.

Pri cukrovke typu 2 je nástup symptómov postupnejší a môže byť tak jemný, že dlho zostáva nepovšimnutý. Časté symptómy zahŕňajú podobné príznaky ako pri cukrovke typu 1, ale môžu byť menej výrazné.

4. Liečba a manažment

Liečba cukrovky typu 1 zahŕňa doživotnú náhradu inzulínu prostredníctvom injekcií alebo inzulínovej pumpy, spolu s dôsledným monitorovaním hladiny cukru v krvi a stravou.

Na druhej strane, cukrovka typu 2 sa často dá manažovať zmenami životného štýlu, ako je zlepšenie stravovacích návykov a zvýšenie fyzickej aktivity. V niektorých prípadoch môžu byť potrebné aj orálne lieky alebo inzulín.

5. Rizikové faktory

Rizikové faktory pre cukrovku typu 1 sú menej zrozumiteľné, ale zahŕňajú genetickú predispozíciu a možné environmentálne spúšťače, ako sú vírusové infekcie.

Cukrovka typu 2 má jasne definované rizikové faktory, vrátane obezity, nezdravého životného štýlu, veku nad 45 rokov, rodinnej anamnézy cukrovky a prediabetesu.

Záver

Hoci cukrovka typu 1 a typu 2 majú niečo spoločné - vysokú hladinu glukózy v krvi - sú to veľmi odlišné ochorenia s rôznymi príčinami, vývojom a prístupmi k liečbe. Porozumenie týmto rozdielom je kľúčové pre efektívny manažment a podporu tých, ktorí s týmito stavmi žijú.