• Ako používať informácie z internetovécho obchodu www.laomega.sk?


    Všetky informácie nachádzajúce sa na www.laomega.sk majú informatívny charakter. Všetky informácie pochádzajú z overených zdrojov a našich skúseností, aby sme pomohli zvyšovať Vaše vedomosti o zdravom životnom štýle.

    Napriek tomu tieto informácie nenahrádzajú konzultáciu s lekárom, jeho odporúčania a ani samotné lekárske vyšetrenie, pretože nie všetky rady, tipy a informácie musia byť nutne prospešné pre každého.

    V prípade ak máte zdravotné problémy alebo pochybnosti o svojom zdravotnom stave, predtým ako použijete informácie z nášho portálu, konzultujte ich so svojím lekárom.